Värdegrund

Om den praktiska verksamheten ska få en uthållig utformning måste personalen utarbeta en gemensam värdegrund.

 Den bör utgå från två infallsvinklar: "hur ser jag på min roll som yrkesmänniska och vuxen" och "hur ser jag på barn och vad tror jag om dom".

För att underlätta den introspektionen har vi på praktisk och vetenskaplig grund utarbetat underlag för tre områden:

värdegrund för skolan som institution
värdegrund för personal
värdegrund för elever

 

Värdegrund för skolan (exempel):

Skolan skall prioritera lärandet och kunskapsmålen

Värdegrund för personalen (exempel):

Jag är en ledare

Jag har höga förväntningar

Värdegrund för elever (exempel):

Respektera dig själv

Värdegrund i den framgångsrika skolan hålls levande genom kloka samtal om och förhållningssätt till demokrati, etik, moral och framtidstro.

"Mät inte bergets höjd förrän du nått toppen

då skall du se hur lågt det var"