Barnens liv och utveckling

 Alla de ansträngningar, som görs för barnens bästa i närsamhället (byn, kommundelen, bostadsområdet, stadsdelen) borde tillsammans med föräldrarnas insats leda till bestående utveckling av de unga. Under de första femton levnadsåren bygger vuxenvärlden en gåva till 16-åringen. Alla samverkar och ingen sviker.

Tänk att få gå ut i livet med dessa egenskaper!

. Jag vet att jag kan lära mig

· Jag vet att jag är duktig

· Jag kan lära av andra

· Jag formar min framtid i skolan

· Jag vill vara delaktig

· Jag visar respekt

· Jag kan samarbeta

"Det krävs en by för att fostra ett barn"

 Den skola som har en tydlig idé för sitt uppdrag har också lätt att kommunicera den till det omgivande samhället och givetvis till barnen och föräldrarna. När idén är välkänd i närmiljön får också skolan mera stöd av de olika intressenterna. Det finns många anledningar att samverka såväl med de ideella krafterna som med näringslivet.

Genom att personal och elever känner och visar stolthet över sin skola är det också lättare att för samarbetspartners att förstå skolans uppdrag och att den ibland måste "diktera villkoren". Endast det bästa till barnen och på det bästa sättet.

Hur låter den bärande idén på din skola?

Känner alla barn, föräldrar och personal till den?

Hur exponeras idén?

Hur skiljer sig din skola från genomsnittsskolan?

Hur ofta utvärderar och samtalar ni kring idén?

Ha en årlig frukost med externa partners och berätta vad skolan gör och hur den utvecklas.