Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier för framgång: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.
Det intressanta är att detta gäller oavsett vilket målet för framgång är:

· Högre närvaro
· Lägre kriminalitet
· Högre betyg
· Bättre sociala relationer 

Vi vet också att barns socio-ekonomiska förutsättningar inte är så avgörande för skolframgång som vi tror. Avgörandet ligger hos oss som arbetar i skolan och då gäller det personalens skicklighet och kvalitén på undervisningen. Utmärkande för det pedagogiska och sociala klimatet i skolan-PESOK
I vårt program, som omfattar förskola, skola och gymnasium, tänker vi oss att eleverna utvecklas så att de bär med sig en värdegrund ut i livet. Den blir skolans gåva till eleverna.

En absolut förutsättning är att både skolan som institution och dess personal har en gemensam värdegrund. Då kommer eleverna att bemötas på ett bra sätt och personalen blir trygg.
När värdegrunden är skapad skall skolan utveckla en tydlig struktur för elevernas verksamhet. De två faktorerna "värdegrund" och "struktur" skapar arbetsro. Vår utvecklingsplan tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, läroplanerna, fackliga avtal och svensk skolkultur. De skolor som arbetar med vårt program har ett treårigt perspektiv och prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Under hela processen görs föräldrarna informerade och delaktiga.

Vi arbetar för en skola, som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt eget lärande utan också i skolans inre liv och i den omgivande miljön.En förutsättning för detta är att skolan skapar en struktur för lärande där de unga får ett rikt språk, som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.

Kunskap om och tillgång till olika kulturformer kommer också att berika lärandet. Det berikar språket genom sina olika uttrycksformer."Det svåra är inte att säga ja till goda tankar Det svåra är att hålla dem vid liv"

Bengt Bohlin
------------------------------------------------

 

Länkar:

Dr Lorraine Monroe på 60 minuter

A honor to Dr. Lorraine Monroe

Varför lyssnar inte Kalle?

Lärarnas återkopling är nyckeln till goda resultat

Forskning för skolan

Framgång i undervisningen

www.strategier.se