Skolprogrammet vänder sig till rektorer och personal, som vill skapa en fantastisk skola

Lärarna, metoderna och resultaten hänger samman

Vår vision

Vår icke-kommersiella stiftelse, etablerad 1999, arbetar med visionen att avsevärt förbättra barns och ungas liv. Styrelsen är därför komponerad med bred kompetens och mycket stort nätverk för att kunna samarbeta med många olika partners inom näringsliv, myndigheter, institutioner och ideella krafter. Detta kräver god förmåga att översätta forskningsresultat till praktiskt arbete. Vi ser det inte som vår främsta uppgift att skapa nytt, utan att utveckla det bästa som prövats, utvärderats och är acceptabelt dvs kostnadseffektivt och hanterbart av ledningsgrupper och personal med ett minimum av externt stöd. 

Använd gärna våra idéer och program och kontakta oss gärna. Vi är inte bundna av vare sig politik eller religion.

"Om du ger världen det bästa du har att ge kanske det inte räcker - ge världen ditt bästa i alla fall" (moder Theresa)