Metodbok

 Gå från en bra skola till en fantastisk

Hjälpmedel för rektorer

Metodboken tar upp alla delar i det budskap, som kommer fram vid utbildningen av personalen i din skola. Du kan fritt kopiera enstaka sidor ur boken med angivande av källan - Quadriceps.

Eftersom utvecklingen på din skola är en långsiktig och evig process blir den ett bra stöd när du med jämna mellanrum vidmakthåller strukturer eller värderingar. På några års sikt sker också en viss personalomsättning och kvaliteten säkras genom att de nya får samma budskap, som gavs från början.

I metodboken hittar du alla strukturer och värderingar som vi står för. Varje avsnitt innehåller råd om genomförandet.

Boken lagerhålls inte utan du beställer direkttryck från Arkitektkopia AB i Göteborg.

lennart.larsson@arkitektkopia.se 031-701 60 65