Modellskolor

Bland de mer än hundrasextio skolor som utbildats i Quadriceps - programmet är 25 skolor utsedda till modellskolor. De är var och en väldigt olika vad beträffar elevunderlag, social och geografisk miljö. Gemensamt är att de utvecklat programmet sedan nyåret 2000 och uppnått fantastiska resultat när det gäller personalens sammanhållning, elevernas uppförande och studiemotivation. Dessa skolor har också starkt stod från föräldragrupperna.

Detta hade inte varit möjligt utan skickliga rektorer, som lett och uppmuntrat processen med strukturer och värdegrunder. Om en skola skall bli framgångsrik krävs det ledarskap inte bara av rektorerna utan av alla yrkesgrupper på skolan.

Modellskolornas hemsidor berättar mer om verksamheten och hur du får kontakt med dem för t ex studiebesök.
De finns inom ett område som begränsas av Norrbotten-Sockholm-Småland-Göteborg. Vi har eftersträvat stor olikhet bland dessa för att påvisa att Quadricepsprogrammet finns och verkar i alla miljöer och alla åldrar Förskola-år 9. Det finns givetvis fler skolor än de uttagna, som passar som modellskolor. Dessa hälsar vi välkomna efter hand.

Första konferensen hölls 29-30 nov 2010 i Göteborg varvis riktlinjerna drogs upp för modellens utveckling. Alla representanterna gav en kort och intressant resume över sin skolas arbete med Quadricepsprogrammet och det blev mycket givande och tagande.

När vi träffades igen 27-28 april 2011 i Stockholm beslöt vi om kriterier för att bli/vara en modellskola. Vi kommer också att arbeta med ett par av strukturerna t ex Startblock i olika åldrar. Ytterligare ett par skolor kommer att inbjudas och i en framtid kommer vi att söka både på rekommendation och skolors egna intresse. Det handlar om att göra fantastiska skolor.

Vi träffades igen 28-29 november i Göteborg då 47 representanter deltog. En rad intressanta presentationer gjordes: fem tysta minuter i matsalen på Hammarbyskolan, kunskapsdagar på Bläseboskolan, karaktärsklassrum på Ramnerödsskolan, Learning study på Ölmstad/Örserum, språkträning på Maserskolan, lärartankar på Hemmestaskolan. Många samtal om skolan och hur en bra lärare är. Nästa träff var den 23-24 april 2012 i Stockholm.

Aktuell träff är den 25-26 april på Scandic Park i Stockholm. Huvudspåret denna gång är "Formativ bedömning". Dessutom tillför vi kollegorna våra bästa erfarenheter om skolutveckling.

Vi söker skolor vars rektorer och personal har tagit till sig en utveckling av hela Quadricepsprogrammet och som vill sprida kunskap om det i sin kommun och ta emot studiebesök  från olika intressenter.

Dessa skolor har tagit del av Quadriceps skolprogram sedan 7 januari 2000
Klicka på länken här så öppnar du hela listan i PDF format

Klicka här så får du en lista på modellskolorna

Skulle detta passa din skola kan du kontakta oss eller någon av modellskolorna.

Du kan fortsätta med att skaffa metodboken för att se detaljerna. Tveka inte!

Du är inte ensam - många fler tänker som du

Det tar lite tid- ett år för att utbilda personalen och tre år för att få resultat

Du börjar inte från noll- i varje skola finns redan en massa bra saker

Många har tänkt i dessa banor men inte fått gnistan-den utlösande faktorn-ahaupplevelsen-modet.