De bästa lärarna

De bästa pedagogerna och den bästa personalen är hängivna sitt yrke och vill ständigt utvecklas. Relationer till barnen (0-18 år) bygger på omtanke, kärlek och välvilja. När barnen känner detta sker en anknytning, som är så viktig för lärandet. Man måste tycka om.

De bästa pedagogerna är också ledare. Ledarskapet betyder tydliga målbeskrivningar, tydliga instruktioner och konsekvens kring umgängesregler och sanktioner. Inga elever släpps till fria arbetssätt utan att ha fått träna.

De bästa yrkesmänniskorna i skolan deltar aktivt i den lokala debatten och de förhåller sig lojala till fattade beslut.

Under många år och bland alla åldrar har elever svarat på enkäter om vad som utmärker en bra lärare. Svaren är hela tiden desamma:

"sträng och rättvis, kunna mycket och bjuda lite på sig själv"

De bästa metoderna

De bästa metoderna bygger på lång praktisk erfarenhet och insikt i forskningsresultat, som rör pedagogik och psykologi. Arbetssätt som inte prövats och utvärderats kan vara till stor skada för barn.

Alla som arbetar i skolan är i många stycken individualister och skall samverka för barns bästa. Insikten är att det är en svår ekvation - men nödvändig. Skall man lyckas måste man vara enig kring värderingar om yrkesrollen och att årligen utvärdera den.

Hela tiden utvecklas de tekniska hjälpmedlen och blir fantastiska resurser: internet, active boards, datorer. Skolpersonalen skall ligga i framkant när det gäller dess utnyttjande. Säkerställ de bästa metoderna för respektive hjälpmedel. Om man inte har den bästa metodiken blir det förödande för de elever, som behöver mest stöd. 

Vi tar exemplet grupparbete:
Vad händer om eleverna fritt får bilda grupper? Vad händer med den eller de som inte spontant hamnar i en grupp? Vad händer med den sociala kompetensen om eleverna alltid väljer samma grupper? Vad händer om läraren bara intresserar sig för gruppens resultat?

Vad händer om:

 • läraren bestämmer gruppsammansättningen
 • ingen elev utesluts
 • eleverna lär sig att människor är olika
 • läraren intresserar sig både för gruppresultatet och gruppens inre arbete

 Lär mer under fliken Aha!

De bästa resultaten

 • stolt och skicklig personal,låg sjukskrivning, låg personalomsättning, många sökande till ledig tjänst
 • rektor blir pedagogisk ledare
 • över kommungenomsnitt på nationella prov
 • höga salsavärden
 • inga avhopp till andra skolor
 • kö för "inhopp"
 • bättre studieresultat än jämförbara skolor
 • högt nöjdindex hos elever och föräldrar

 

Resulterar i den bästa skolan:

 • prioriterar lärandet och kunskapsmålen
 • engagerar föräldrarna
 • tar emot olika typer av elever
 • utvärderar fyra gånger per år 
 • rektor är aktiv varje dag i skolans utveckling
 • utvecklar varje barns personliga och sociala kompetens
 • rekryterar aktivt skickliga medarbetare och utvecklar dem